INFORMACJE
AKTUALNOŚCI

PRZETARG NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I SPRAWDZENIE

FUNKCJONOWANIA FOTELI TEATRALNYCH - ETAP VII


 

KOMUNIKAT DLA MATURZYSTÓW

PRZYSTĘPUJĄCYCH 26.08.2014r. DO POPRAWKOWEGO

EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI


 

ZESPÓŁ SZKÓŁ USŁUGOWYCH OGŁASZA NABÓR:

  • do IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

DLA DOROSŁYCH (możliwość przyjęcia do klasy II)

(szczegółowe informacje)

  • na KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

(szczegółowe informacje)

NAUKA W SZKOLE JEST BEZPŁATNAPO OGŁOSZENIU LISTY PRZYJĘTYCH DO SZKOŁY:

  • uczniowie Technikum Nr 2 odbierają skierowania na badania lekarskie oraz pracowniczą książeczkę zdrowia w szkole
  • uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 odbierają skierowania na badania lekarskie oraz pracowniczą książeczkę zdrowia w zakładzie pracy

Jeden egzemplarz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie uczeń niezwłocznie przekazuje szkole, najpóźniej do dn. 22.08.2014r. do sekretariatu uczniowskiego. Drugi egzemplarz w/w zaświadczenia lekarskiego oraz zaświadczenie lekarskie z badania przeprowadzonego do celów sanitarno-epidemiologicznych wraz z książeczką zdrowia uczeń pozostawia przy sobie.


 

 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJACYCH

W ROKU SZKOLNYM 2014/2015


 

INFORMACJA O PROGRAMIE

„WYPRAWKA SZKOLNA” w roku szkolnym 2014/2015

WYDARZENIA
 
 

STRONA   KOMPATYBILNA   Z   PRZEGLĄDARKĄ   INTERNETOWĄ   MOZILLA   FIREFOX

 
Copyright (c) 2014 ZSU
Zaloguj