INFORMACJE
AKTUALNOŚCI

EDUKACJA W ZSU - film promujący

 

 

DOŁĄCZ DO NAS !

 


W dniach 13.07.2020 r.  -  07.08.2020 r. 

sekretariat szkolny będzie czynny

w godzinach  8:00 - 14:30


KOMUNIKAT DLA UCZNIÓW/ABSOLWENTÓW

SZKOŁY - TERMINY


Komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowe w sprawie młodocianych pracowników - 26.06.2020 r.

 Przywrócenie zajęć praktycznych u pracodawców

dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami

Od 29 czerwca br. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami.

Oznacza to, że od najbliższego poniedziałku uczniowie będący młodocianymi pracownikami mają obowiązek realizować przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie z przepisami prawa pracy, przy zachowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także rygoru sanitarnego wymaganego od zakładów pracy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Podobnie jak w latach ubiegłych uczniowi będącemu młodocianym pracownikiem w okresie ferii szkolnych przysługuje urlop wypoczynkowy oraz urlop bezpłatny, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.


 WNIOSEK O DUPLIKAT ŚWIADECTWA

UKOŃCZENIA SZKOŁY


 KOMUNIKAT DLA PRACODAWCÓW

Od 12 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostało czasowo ograniczone z powodu epidemii koronawirusa. W tym czasie, w przypadku rozwiązania umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem, pracodawca jest zobowiązany poinformować o zaistniałej sytuacji szkołę – kierownika szkolenia praktycznego pod numer 600 723 842. 


 

WYDARZENIA
Copyright (c) 2020 ZSU
Zaloguj