INFORMACJE
AKTUALNOŚCI

INFORMACJA O WYBORZE

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

NA DOSTAWĘ I URUCHOMIENIE
URZĄDZEŃ I SPRZĘTU - POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO PRACOWNI GASTRONOMICZNO - CUKIERNICZEJ

 


 

KOMUNIKATY

1) Dyplomy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie dla absolwentów, którzy uzyskali wykształcenie średnie 29 kwietnia 2016r. i posiadają wszystkie świadectwa potwierdzające kwalifikacje w danym zawodzie, a tym samym spełniają wszystkie warunki uzyskania dyplomu będą wydawane w sekretariacie głównym szkoły (pokój 102 I piętro)  24 maja 2016 r. od godziny 12.00 do 15.00.

 

2) Świadectwa dojrzałości, aneksy do świadectw dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzanego w maju 2016 r. zostaną przekazane przez okręgowe komisje egzaminacyjne do szkół 5 lipca 2016 r.

Szczegółowe godziny wydawania w/w dokumentów  zostaną zamieszczone na stronie www szkoły.

3) W dniu 27 maja 2016 r. (piątek) szkoła jest nieczynna.

 


 

„CHCE BYĆ ZAWSZE PROFESJONALISTĄ”

 

 

 

WYDARZENIA
 
 

STRONA   KOMPATYBILNA   Z   PRZEGLĄDARKĄ   INTERNETOWĄ   MOZILLA   FIREFOX

 
Copyright (c) 2016 ZSU
Zaloguj