INFORMACJE
AKTUALNOŚCI

Wybór najkorzystniejszej oferty na przebudowę klatki schodowej i zespołów sanitarnych części północnej budynku ZSU przy ulicy wolności 10 - ETAP I


Nabór trwa od 13 do 31 maja 2019r. składanie dokumentów Sekretariat Uczniowski pokój nr 4

TECHNIKUM NR 2 - cykl kształcenia 4 lata/5 lat

w zawodzie:

 • technik reklamy
 • technik hotelarstwa
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik usług kelnerskich
 • technik usług fryzjerskich
 • technik przemysłu mody
 • klasa integracyjna (technik przemysłu mody, technik organizacji reklamy)*

       * dla osób niepełnosprawnych w normie intelektualnej

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA w ZSU - cykl kształcenia 3 lata

w zawodzie:

 • fryzjer
 • kucharz
 • cukiernik
 • przetwórca mięsa
 • wielozawodowa (kelner - nowy zawód, piekarz, krawiec, fotograf, lakiernik samochodowy, złotnik-jubiler, kuśnierz, kaletnik, obuwnik, zegarmistrz, inne)
 • klasa integracyjna(kucharz, cukiernik, tapicer, pracownik obsługi hotelowej*, pracownik pomocniczy gastronomii* - nowy zawód) - szczegółowe informacje
* kształcenie w zawodzie występuje tylko dla uczniów z orzeczeniem o upośledzeniu w stopniu lekkim.

 


WYDARZENIA
Copyright (c) 2019 ZSU
Zaloguj