KURSY, SZKOLENIA...

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNY KURS ZAWODOWY

PODANIE O PRZYJĘCIE NA KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWYZESPÓŁ SZKÓŁ USŁUGOWYCH

(Placówka wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP w Poznaniu nr. ewidencyjny 2.30/00222/2012)

O F E R U J E:

  • USŁUGI W ZAKRESIE ORGANIZACJI SZKOLEŃ - PROFESJONALNE PRZYGOTOWANIE SZKOLEŃ, UDOSTĘPNIANIE ŚRODKÓW MULTIMEDIALNYCH, CATERING
     
  • ORGANIZACJĘ KURSÓW UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH, ORAZ SZKOLEŃ  W BRANŻACH:

*   GASTRONOMICZNO - HOTELARSKA

*   FRYZJERSKO - KOSMETYCZNA
 

*   KRAWIECKO - ODZIEŻOWA
 

*   MOŻLIWOŚĆ  ZDOBYCIA  DODATKOWYCH UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH - uczestnicy otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych /zgodnie z rozporządzeniem MEN z 11 stycznia 2012 rok w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych/

  • USŁUGI CATERINGOWE
     
  • WYNAJEM SAL DYDAKTYCZNYCH
     

INFORMACJE:

Zespół Szkół Usługowych ul. Wolności 12, 63-400 Ostrów Wielkopolski, tel/fax. 62 736 51 82, e-mail: zsu@osw.pl

Copyright (c) 2020 ZSU
Zaloguj