Nauczyciele języków obcych Zespołu Szkół Usługowych:

  • Dominika Rynowiecka
  • Anna Szmil
  • Joanna Wiatrowska
  • Hanna Burdosz
  • Karol Kryjom

w czerwcu 2019r uczestniczyli w projekcie „Innowacyjność w metodyce nauczania języków obcych w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Ostrowskiego”, zrealizowanym w ramach programu ERASMUS+. Zajęcia, które odbywały się w Exeter (dla nauczycieli języka angielskiego) i w Berlinie (dla nauczycieli języka niemieckiego) były prowadzone przez native speakerów - specjalistów z zakresu nauczania języków obcych. Tematem zajęć było m.in. tworzenie kreatywnych scenariuszy lekcji, wykorzystanie różnorodnych metod i form nauczania na zajęciach poświęconych wprowadzaniu nowych zagadnień gramatycznych i leksykalnych czy w rozwijaniu receptywnych i produktywnych sprawności językowych.

 

Copyright (c) 2020 ZSU
Zaloguj