"ŚWIAT WINA" - WYKŁADY PANA GUIDO PENSO
KURS METODYCZNY NAUCZYCIELI JĘZYKA NIEMIECKIEGO W BERLINIE

W sobotę 21.09.2019r., grupa 12 nauczycieli języka niemieckiego ze szkół średnich Powiatu Ostrowskiego, ukończyła kurs z zakresu metodyki nauczania języka niemieckiego w niemieckiej szkole językowej w Berlinie. Była to ostatnia grupa, z 57 osób biorących udział w unijnym programie Erasmus+.

Pedagodzy doskonalili swój warsztat pracy w ramach projektu Powiatu Ostrowskiego pn.: „Innowacyjność w metodyce nauczania języków obcych w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Ostrowskiego”, realizowanego w ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna.

W projekcie uczestniczyło łącznie 57 nauczycieli języków obcych z 10 szkół średnich prowadzonych przez Powiat Ostrowski tj. 5 z I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. J. Kompałły i W. Lipskiego; 4 z II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Reymonta, 6 z III Liceum Ogólnokształcącego, 6 z IV Liceum Ogólnokształcącego im. Fryderyka Chopina, 1 z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach, 2 z Zespołu Szkół Transportowo Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego, 9 z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego, 8 z Zespołu Szkół Usługowych, 7 z Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych i 9 z Zespołu Szkół Technicznych.

Grupa 57 uczestników obejmowała 31 nauczycieli języka angielskiego, 21 nauczycieli języka niemieckiego, 3 nauczycieli języka hiszpańskiego i 2 nauczycieli języka francuskiego. Zajęcia doskonalące zorganizowano w specjalistycznych ośrodkach nauki języka obcego dla obcokrajowców w Exeter, Berlinie, Maladze i Rouen.

Sam pobyt pedagogów w zagranicznych instytucjach partnerskich, to efekt przyjętej strategii internacjonalizacji działalności edukacyjnej szkół średnich, prowadzonych przez Powiat Ostrowski.

Celem pobytu nauczycieli w angielskiej, niemieckiej, hiszpańskiej i francuskiej szkole językowej, było doskonalenie zawodowe pedagogów, a docelowo zwiększenie innowacyjności i efektywności nauczania języków obcych, w szkołach średnich prowadzonych przez Powiat Ostrowski.

Ponadto w ramach projektu zakupione zostaną pomoce dydaktyczne, które będą wykorzystywane przez samych uczestników projektu w ich pracy zawodowej.

Projekt przygotowany został przez pracowników Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Wydziału Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim we współpracy z kadrą pedagogiczną szkół średnich.

Program Erasmus+, umożliwia szkołom podstawowym i średnim nawiązanie współpracy międzynarodowej, w formie doskonalenia kompetencji językowych uczniów oraz zawodowych samych nauczycieli. Pobyt 57 nauczycieli za granicą to przykład realizacji, własnego opracowanego modelu doskonalenia zawodowego i rozwoju kadry pedagogicznej szkół średnich prowadzonych przez władze oświatowe Powiatu Ostrowskiego.

W okresie XI.2019-V.2020, realizowane będzie badanie efektywności zrealizowanych działań projektowych i ich przełożenie na jakość prowadzonych zajęć językowych w ostrowskich szkołach średnich.

 

 

RELACJA ZE SPOTKANIA UCZNIÓW SZKOŁY WĘGIERSKIEJ Z PRACODAWCAMI W RAMACH PROJEKTU „SZAKMAI KALANDOZÁSOK EURÓPÁBAN – VOCATIONAL ADVENTURES IN EUROPE – PRZYGODA ZAWODOWA W EUROPIE”

W poniedziałek 22 października br. w Zespole Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim odbyło się spotkanie uczniów szkoły węgierskiej Zalaegerszegi SZC 202110 z pracodawcami, u których będą realizować staże zawodowe w ramach projektu „Szakmai kalandozások EurÓpában – Vocational adventures in Europe – Przygoda zawodowa w Europie” :

  • zawód kucharz - Bistro Bravo Ostrów Wielkopolski oraz Restauracja „Trzcieliny” Przygodzice
  • zawód hotelarz – Hotel „Polonia” oraz Hotel „Borowianka” w Ostrowie Wielkopolskim
  • zawód cukiernik – Ciastkarnia „Marcepanek” oraz Cukiernia „Szorski” w Ostrowie Wielkopolskim.

W trakcie spotkania dyrektor szkoły Dariusz Kaczmarek oraz kierownik szkolenia praktycznego ZSU Barbara Jakubowska powitali serdecznie przybyłych stażystów i ich opiekunów

oraz pracodawców, wyrażając swoją radość z faktu nawiązania współpracy oraz nadzieję na owocnie spędzony czas.

Przy drobnym poczęstunku nawiązano pierwsze kontakty między stażystami i pracodawcami, po czym udano się na spacer po szkole, w czasie którego węgierscy uczniowie mieli możliwość zapoznania się z warunkami, w jakich kształcą się ich rówieśnicy w Polsce.

Na zakończenie spotkania mieliśmy przyjemność obejrzenia prezentacji i filmu autorstwa naszych gości na temat ich kraju, miasta i szkoły.

Staże uczniów węgierskich u polskich pracodawców są możliwe dzięki współpracy Zespołu Szkół Usługowych z Referatem Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim.

Możliwość przeprowadzenia tego projektu jest efektem wcześniejszej realizacji Projektów przez Zespół Szkół Usługowych.

 

 

 

INSTA.LING - SKUTECZNA NAUKA SŁÓWEK

X EDYCJA PROGRAMU

 

 

 

Już drugi raz nasza szkoła otrzymała certyfikat. Możemy się pochwalić.

 

TECHNO - INNOWATOR 2018 r.

W czwartek, 26 kwietnia 2018r. w ostrowskim n klubie odbyło się podsumowanie drugiej edycji Techno- Grantów. W kategorii  TECHNO- INNOWATOR najwyżej oceniony został projekt realizowany przez uczniów Naszej Szkoły TRADYCJA NA NOWO. OSTROWSKIE SMAKI DLA ZDROWIA. MODYFIKACJA PRZEPISÓW Z PROMOCJĄ ZDROWEGO ŻYWIENIA I POTRAW DLA DIABETYKÓW W DZIAŁALNOŚCI GASTRONOMICZNEJ. Grupa projektowa w składzie: Julia Nowak, Julia Majchrzak, Karina Urbańska, Zuzanna Żychlińska, Natalia Pająk i Jan Smoliński- uczniowie klasy 1tb oraz Łukasz Orłowski z klasy 3td otrzymała tytuł TECHNO- INNOWATORA.  Uczniowie jako laureaci nagrody głównej oprócz tytułu  otrzymali  czek na kwotę 3.500 zł. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych  sukcesów  zawodowych.

 

PROJEKT "TRADYCJA NA NOWO"

W grudniu ubiegłego roku Nasza Szkoła otrzymała środki finansowe z funduszu „Techno- Grant” na realizację projektu TRADYCJA NA NOWO- OSTROWSKIE SMAKI DLA ZDROWIA.

Zespół projektowy w składzie: Jan Smoliński, Natalia Pająk, Julia Nowak, Julia Majchrzak, Karina Urbańska oraz Zuzanna Żychlińska (uczniowie klasy 1tb) wraz z opiekunami projektu:  Bogumiłą Piec i Katarzyną Sajnaj- Sobczak został zaproszony na zajęcia przygotowujące do realizacji grantu. Część koncepcyjna projektu odbyła się 1 marca 2018r. na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu i dotyczyła zagadnień: rola żywienia w profilaktyce chorób cywilizacyjnych, choroby dietozależne, przyczyny powstawania cukrzycy i żywienie w cukrzycy oraz wymienniki węglowodanowe w diecie diabetyka.  Wykłady połączone z warsztatami zostały zorganizowane przy wsparciu i  dzięki uprzejmości pana dr n. med. Rafała Staszewskiego- Kanclerza uczelni. Szkolenie przeprowadziły panie: mgr Ewa Kaczmarek- dietetyk i psychodietetyk oraz mgr Sylwia Stróżyk- dietetyk kliniczny.

Wyjazd szkoleniowy okazał się „strzałem w  dziesiątkę” i pogłębił wiedzę uczniów na temat chorób cywilizacyjnych.  Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą w pełni zrealizować założony cel, jakim jest opracowanie zestawu receptur kulinarnych przeznaczonych dla diabetyków oraz osób ceniących zdrowy styl życia.

 

REGIONALNA KONFERENCJA Erasmus +

W dniu 28 października 2015 r. w Zespole Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim odbyła się Regionalna Konferencja ,,ERASMUS + Kształcenie i szkolenie zawodowe’’. Organizatorem konferencji była Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie oraz Zespół Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim. Udział w konferencji wzięło prawie 60 przedstawicieli wielkopolskich  szkół zawodowych, organizacji i instytucji związanych z kształceniem zawodowym oraz pracodawcy.
Głównym celem konferencji było przybliżenie możliwości aplikowania i pozyskiwania przez szkoły i samorządy środków unijnych w Programie ERASMUS + Kształcenie i szkolenie zawodowe na lata 2016-2020. Konferencję z ramienia Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji prowadził Konsultant Regionalny na Wielkopolskę pan Waldemar Kryjewski.
Zespół Szkół Usługowych i Powiat Ostrowski został wybrany na miejsce organizacji konferencji nieprzypadkowo,  gdyż jednym z punktów programu konferencji była prezentacja przykładów  dobrej  praktyki  z regionu czyli wyróżnionych przez FRSE projektów realizowanych już w ramach ERASMUS +. Wśród dziesięciu prezentowanych projektów zasługujących na wyróżnienie znalazł się projekt realizowany przez Powiat Ostrowski i Zespół Szkół Usługowych  „Europejskie staże zawodowe dla nauczycieli i przedsiębiorców branży gastronomicznej z Powiatu Ostrowskiego”. Wyróżnienie spowodowane było innowacyjnością projektu,  gdyż był to jedyny projekt edukacyjny w Wielkopolsce, w ramach którego wspólnie szkolili się zarówno pracodawcy jak i nauczyciele przedmiotów zawodowych. Przygotowana przez nauczycieli ZSU prezentacja dotycząca projektu  oraz  opinie i spostrzeżenia pracodawców biorących w nim udział, wzbudziły duże zainteresowanie wśród uczestników spotkania. W trakcie konferencji, w której uczestniczyli pracownicy Wydziału Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim wielokrotnie podkreślano, że Powiat Ostrowski jest potentatem w realizacji projektów w zakresie szkolnictwa zawodowego. Prezentacja dobrych praktyk przygotowana przez nauczycieli i uczniów z wielkopolskich szkół, była nie tylko formą prezentacji najlepszych pomysłów, ale również  inspiracją do dalszego aplikowania po środki unijne.
Konferencję zakończyła cześć warsztatowa,  w ramach której potencjalni przyszli beneficjenci ćwiczyli wypełnianie przykładowych wniosków on line, zapoznali się z zasadami oceny projektów i wymogami formalnymi stawianymi przez FRSE w Warszawie.

 

STAŻ W BERLINIE

Sześciu nauczycieli języka niemieckiego ze szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Ostrowskiego, w tym dwóch nauczycieli z Zespołu Szkół Usługowych: Karol Kryjom i Jarosław Kokot uczestniczyło w dniach 03.-16.03.2013 w stażu zawodowym dla nauczycieli języków obcych realizowanym w ramach projektu wymiany doświadczeń  pt.:  „Europejski nauczyciel – poprawa jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Ostrowskim”. Staż odbywał się u partnera zagranicznego Bildungs- Und Beratungszentrum für Beruf Und Beschäftigung w Berlinie. Uczestnicy projektu podczas niemal dwóch tygodni spędzonych w sercu Niemiec nabywali nową wiedzę i doświadczenia w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego, zapoznawali się z aktywnymi metodami nauczania słownictwa zawodowego, poznawali nowoczesne, zorientowane na komunikację metody nauczania, techniki motywowania uczniów oraz innowacyjne narzędzia w nauczaniu języka obcego (np. narzędzia multimedialne). Ponadto uczestnicy projektu zapoznali się z system szkolnictwa zawodowego w Niemczech, organizacją praktycznej nauki zawodu, metodami prowadzenia zajęć zawodowych w dualnym systemem kształcenia a także z mechanizmami współpracy pomiędzy ośrodkami kształcenia teoretycznego i zawodowego. Projekt w sposób zintegrowany łączył mobilność wraz z doskonaleniem kompetencji zawodowych, językowych i międzykulturowych. Projekt zapewnił ponadto tzw. job shadowing, zapoznanie się z nowatorskimi i kreatywnymi technikami rozwijania umiejętności słuchania ze zrozumieniem oraz umiejętności komunikacyjnych. Uczestnictwo w projekcie to także poznanie i doświadczenie stylu życia i postępowania ludzi innych kultur. Nauczyciele odwiedzili także Niemieckie Ministerstwo Oświaty i Nauki, gdzie zapoznali się  z Europejskim Systemem Zbierania i Przenoszenia Punktów Kredytowych ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training) oraz DQR czyli Niemieckimi Ramami Kwalifikacyjnymi.
Partner zagraniczny zapewnił ponadto bogaty program kulturowy, w ramach którego uczestnicy projektu mieli możliwość zwiedzenia wielu najbardziej znanych atrakcji turystycznych Berlina. Nauczyciele zobaczyli m.in. Bramę Brandenburską, wieżę telewizyjną, Katedrę Berlińską, muzeum starożytności, galerię dawnego muru berlińskiego, muzeum przy Checkpoint Charlie, poświęcone historii podziału Niemiec i Berlina oraz walce Europy i świata przeciwko reżimowi komunistycznemu, a także liczne zabytki architektoniczne i wiele innych.

 

NAUCZYCIELE ZSU NA STAŻU W ROHR- KLOSTER

Pięciu nauczycieli przedmiotów zawodowych z Zespołu Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim: Hanna Borowska, Anna Czaplicka-Frąszczak, Agnieszka Lesiewicz, Bogumiła Piec i Joanna Sajnaj, uczestniczyło w projekcie  mobilności w ramach  Programu Leonardo da Vinci VETPRO, będącego komponentem Programu ,, Uczenie się przez całe życie”. Szkolenie odbywało się w terminie od 30 września do 13 października 2012 roku w Rohr – Kloster.

Staż odbywał się w Berufsbildungs und Technologiezentrum Rohr- Kloster gdzie nauczyciele zapoznali się z: dualnym systemem kształcenia w Niemczech, metodami kształcenia i przebiegiem egzaminów zawodowych, wymaganiami higienicznymi dla produktów spożywczych i kontrolą jakości tych produktów, wyposażeniem hoteli i kuchni. Uczestniczyli w sporządzaniu regionalnych wyrobów cukierniczych i gastronomicznych, obserwowali zajęcia praktyczne, zapoznali się z funkcjonowaniem hoteli w obiektach zabytkowych.

Nauczyciele zwiedzali również: Centrum Kształcenia BTZ w Rohr - Kloster, muzeum aktywne w miejscowości Breitungen, gdzie zapoznali się z kulturą, historią i obyczajami regionu, fabrykę nugatu Viba i starówkę miasta w Schmalkalden,  kopalnię soli w Merkers, Katedrę Świętej Marii, kościół Świętego Seweryna, most Kramarza, most Ratuszowy i starówkę w Erfurcie, zamek Wartburg w Eisenach, zamek Landsberg w Meiningen, oraz szkołę gastronomiczną w Suhl. Mieli także okazję obserwować przebieg światowej olimpiady gastronomiczno – cukierniczej, która odbywa się w Erfurcie co 4 lata.

Głównym celem projektu było podniesienie kwalifikacji praktycznych i dydaktycznych nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, kształcących na potrzeby branży gastronomiczno-hotelarskiej między innymi w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, kucharz, cukiernik.

Zdobyta wiedza i doświadczenie pozwoli nauczycielom w ciekawszy sposób realizować  zajęcia dydaktyczne w tych zawodach.

   

Copyright (c) 2020 ZSU
Zaloguj